Varnostni predpisi za uporabo

 1. Aparat priključite na izmenični tok z vtikačem na kablu.
 2. Aparat ne smejo uporabljati osebe s psihičnimi in  motoričnimi motnjami in otroci. Osebe, ki nimajo dovolj  izkušenj  z uporabo aparata, naj se o njegovi uporabi dobro poučijo pri pooblaščeni osebi.
 3. Otroci ne smejo sami priti v stik z aparatom ali se z njim igrati.
 4. Otrokom uporaba mešalnika brez nadzora ni dovoljena.
 5. Aparat ni otroška igrača. Otrok ne zna presoditi nevarnosti, ki jo predstavlja električni aparat. Aparat morate hraniti v prostoru, ki je izven dosega otrok.
 6. Če je vtikač na aparatu poškodovan, ga moramo takoj zamenjati.
 7. Mešalnik ne sme biti priključen na električno napeljavo, kadar menjate nastavke ali ga čistite.
 8. Aparat  ne polagajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja, ker je možnost da  se stopi plastično ohišje.
 9. Aparat lahko potopite v tekočino  samo do višine držala.
 10. Pomivanje aparata v pomivalnem stroju ni dovoljeno.
 11. Aparat lahko vključite šele, ko palico vstavite v delovno posodo.
 12. Bamix ima varnostno stikalo, tako da aparat ne more samodejno delovati.
 13. Vtikač takoj iztaknite iz vtičnice v  primeru okvare med obratovanjem oziroma po uporabi aparata.
 14. Vtikač nikoli ne iztaknite iz vtičnice z mokrimi rokami.
 15. Nikoli ne vlecite za priključni kabel na aparatu.
 16. Pazite, da ne preščipnete priključni kabel.
 17. Kabel nikoli ne polagajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja. Zavarujte ga tudi pred vročino in oljem.
 18.  Mešalnik  ne smete uporabiti:
  •  če je poškodovan aparat ali ohišje ali priključni kabel,
  •  če obstaja sum, da se je aparat ob padcu poškodoval.
   V obeh  primerih  aparat takoj odnesite v popravilo k našemu pooblaščenemu serviserju.
 19. Popravilo lahko opravi samo pooblaščeni serviser. Nestrokovno popravilo lahko  predstavlja nevarnost za uporabnika. V primerih, da se aparat zaradi napačne uporabe poškoduje ali da ga niste dali v popravilo pooblaščenemu serviserju,  vam zapade kakršenkoli zahtevek za uveljavitev garancije.

 

Aparat  lahko zavržete kot odpadni material po predpisih  vaše države.
Pridržujemo si pravico za tehnične spremembe, kot tudi odstopanja v različnih deželah.

Nakup izdelkov

Izdelke lahko naročite preko spletnega obrazca ali po telefonu, ki je naveden v kontaktu.